Testi di canti siciliani

Testo Vitti Na Crozza

(Franco Li Causi)

 

Vitti na crozza supra nu cannuni
fui curiuso e ci vosi spiari
idda m'arrispunniu cu gran duluri
muriri senza 'n tocco di campani
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru 'n sacciu unni
ora ca sugnu vecchio di ottantanni
chiamu la morti i idda m' arrispunni
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
cunzatimi cunzatimi lu me letto
ca di li vermi sugnu manciatu tuttu
si nun lu scuntu cca lu me peccatu
lu scuntu allautra vita a chiantu ruttu
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
c'e' nu giardinu ammezu di lu mari
tuttu ntssutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru i sireni cci fannu l'amuri
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la

Oh…! Cumu rorma ‘a muntagna stasira
(Versi di Mario CAVALLO Musica di Camillo BERARDI)

Oh…! Cumu rorma ‘a muntagna stasira
sutt’ a ‘n linzuolu ca ‘n finisci mai!
‘A luna talia e zitta si dispira
e t’accumpagna ogne passu ca fai.

Furriannu vaju curtigghi e
vaneddi
ti ciercu sempri e nun ti
truovo mai
circannu vaju sempri
‘ss’uocchi beddi
ca v’ammuccianu e
viriri nun fai.

Uocchi ca fati chiangiri ‘stu cori
e straluciti megghiu ‘i ddu’ lampari
picchi’ vuliti fa’ schiatta’ ‘st’ammori?
Picchi’ nun vi vuliti fa’ taliari?

Ma sulu tu nun sienti
‘stu duluri
e nun t’adduni ca ti
vuogghiu amari
mi fai nesciri l’arma di
fori
senza de tia sai nun
puozzo stari!

Pur’ ‘a montagna sienti ‘stu duluri
e pi’ la rabbia s’ha misu a sbruffari
lava, cinniri e pilli jetta fori
e tutt’ ‘a nivi sta fannu squagghiari.

Ma sulu tu nun sienti
‘stu duluri
e nun t’adduni ca ti
vuogghiu amari
mi fai nesciri l’arma
di fori
senza de tia sai nun
puozzo stari!

Testo Ciuri Ciuri

(Raccolta Frontini )

 

ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca, mi dasti ti lu tornu...
La La La La La, La La La La La...
Lu sabatu si sapi è allegra cori
biatu cu àvi bedda la muggheri.
Cu l'àvi bedda ci porta li dinari
cu l'àvi brutta ci mori lu cori.
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca, mi dasti ti lu tornu...
La La La La La, La La La La La…
Si troppu dispittusu tu ccu mia
cascu du lettu su mi 'nsonnu a tia,
si bruttu 'nta la facci e 'nta lu cori
cu tia ju' non mi vogghiu maritari.
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca, mi dasti ti lu tornu...
La La La La La, La La La La La...
Ciuri di rosi russi a lu sbucciari
amara a cui li tò paroli criri.
L'omini siti tutti munsignari
jù non ti vogghiu no! Ti nni pò iri.

Testo Nicuzza

(F. Finistrella)

 

Sutta la to finestra ci siminasti i sciuri
e dopu cincu misi garofani sbucciaru
su tutti bianchi e russi
comu la to facciuzza,
bedda tu si nicuzza comu li sciuri to

nicuzza duci,nicuzza bedda
dunami dunami na vasatedda
amuri miu,gioia di l'arma
ni lu me cori lu focu un carma
sugnu capaci pi ttia suffriri
siddu nu m'ami è megghiu muriri
siddu pi zitu tu scegli a mia
iu ti maritu quannu voi tu...

Fra tanti spasimanti sciglisti a mia pi zitu,
chi gioia ca mi dasti,
mi sentu to maritu
nicuzza 'nzuccarata, dammi na vasatedda
gioia, quantu si bedda, l'amuri miu si tu!


nicuzza duci,nicuzza bedda
dunami dunami na vasatedda
amuri miu,gioia di l'arma
ni lu me cori lu focu un carma
sugnu capaci pi ttia suffriri
siddu nu m'ami è megghiu muriri
siddu pi zitu tu scegli a mia
iu ti maritu quannu voi tu.

Testo E vui durmiti ancora

(Formisano-Calì)

 

Lu suli è già spuntatu 'ntra lu mari
e vui bidduzza mia durmiti ancora,
l'aceddi sunnu stanchi di cantari
e affriddati v'aspettanu cca fora,
supra 'ssu balcuneddu su pusati
e aspettunu quann'è cca v'affacciati !

Li ciuri senza vui non ponu stari
su tutti ccu li testi a pinnuluni,
ognunu d'iddi non voli sbucciari
su prima non si grapi 'ssu balcuni,
dintra lu buttuneddu su ammucciati
e aspettunu quann'è cca v'affacciati !

Lassati stari, non durmiti cchiui,
ca 'mmenzu ad iddi dintra sta vanedda
cci sugnu puri iù c'aspettu a vui
pri vidiri ssa facci accussi bedda
passu ccà fora tutti li nuttati
e aspettu sulu quannu v'affacciati
.

Testo ‘A Cammaratisa

(S. Campione ) 

 

Vinni a Giurgenti sta’ paisana

cu la speranza di la fortuna

matina e sira sta’ a passiari

ci scaccia l’occhiu a li pirsuni

ma nuddu tantu la sta’ a guardari

povera Nina comu av`a fari.

 

Tal’è che tisa tal’è che tisa

tal’è che tisa sta’ cammaratisa

tisa tisa tisa tisa

tisa tisa sta’ cammaratisa.

 

Tutta contenti sta’ paisana

si senti propriu na’ cittadina

li so’ parenti di Cammarata

l’hannu pi persa sta’ screanzata

so’ ma’ ci scrissi torna o paisi

trovi un picciottu e tu mariti.

 

Chi l’aiu tisa chi l’aiu tisa

chi l’aiu tisa sta’ cammaratisa

tisa tisa tisa tisa

tisa tisa sta’ cammaratisa.

                                                    

Testo C'è la luna 'mezzu o mari

(Popolare)

 

C'è la luna 'mezzu o mari
mamma mia ma' maritari
-figghia mia a ccu t'ha dari ?
-mamma mia pensici tu

Si ti dugnu a lu varveri
iddu va, iddu veni
e u rasolu 'manu teni
teni, teni, teni
se ci pigghia la fantasia
rasulia la figghia mia

oh! mammà mi vogghio marità
oh! mammà mi vogghiu marità
oh! mammà mi vogghiu marità
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu

si ti dugnu o carritteri
iddu va iddu veni
sempri u sceccu 'manu teni
teni, teni, teni
si ci pigghia la fantasia
spaia u sceccu e pigghia a tia

oh! mammà mi vogghio marità
oh! mammà mi vogghiu marità
oh! mammà mi vogghiu marità
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu

Si ti dugnu o macillaiu
iddu va, iddu veni
e a sasizza 'manu teni
teni, teni, teni,
se ci pigghia la fantasia
ccu ddu caddozza ti sazzia

oh! mammà mi vogghio marità
oh! mammà mi vogghiu marità
oh! mammà mi vogghiu marità
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu

Testo Catania dormi

 (Trovato-Catania)

 

Palazzi e strati fatti ccu la lava,
ca siti parti di sta vita mia;
ad ogni cantunera mi chiamati
vuci di l'anni di la fantasia

Dapallira ca stai nna sta chiazza
picciotta sempri sula e sparrittata,
cumpagni to luntani d'ogni notti
sunnambuli, pirati e puritani
qualcunu di luntanu canta stunatu
di vinu o di Catania è 'mbriacatu

Chi paci nna sta notti frisca e duci
caminu accarizzatu de to luci
e 'Ntoni dalla barca pruvvirenza
ccu l'occhi cerca 'ncelu stiddi e luna

Lu primu suli ca pari spuntari
di na spaccazza fra lu cielu e mari
ti pigghia all'intrasatta p'alluciari
lu scuru e pi fatti arrusbigghiari,
e tu che primi sgrusci varagghiannu
ti stiri fra lu mari e la muntagna

Testo Mi votu e mi rivotu

(Raccolta Frontini) 

 

Mi votu e mi rivotu suspirannu,
passu la notti 'nterra senza sonnu.

E li biddizzi toj jeu cuntimplannu,
mi passa di la notti sina a ghiornu.

Pri tia non pozzu un'ura ripusari,
paci nun havi cchiù st'afflittu cori.

Lu sai quannu jeu t'haju a lassari ?
quannu la vita mia finisci e mori.

Testo Sicilia bedda

 (Grasso-Calì)

 

Di Mungibeddu tutti figghi semu
terra di focu, di canti e d'amuri
st'aranci sulu nui li pussidemu
e la Sicilia nostra si fà onuri

E di luntanu venunu li furasteri a massa
dicennu la Sicilia chi ciauru ca fà
tonchi, tichiti tonchiti, tonchi tonchi tonchiti
tonchi, tichiti, tonchiti la la la la la la

L'oduri di la zagara si senti
e riturnau la bedda primavera
rosi sbucciati, lu suli cucenti
Sicilia bedda tu si 'na ciurera

Chi ciauru, chi ciauru di balucu e di rosi
evviva la Sicilia e l'abitanti sò
tonchi, tichiti tonchiti, tonchi tonchi tonchiti
tonchi, tichiti, tonchiti la la la la la la